De problemen die een dier aan keel, neus, oren en de voorste luchtwegen kan ondervinden zijn zeer divers. Chronische oorontstekingen, een bloedoor (ot-hematoom), uitvloei uit de neus, veelvuldig niezen, hoesten of problemen met de ademhaling of met slikken zijn allemaal aandoeningen die nader onderzocht dienen te worden. Bij Dierenkliniek Beneden-Leeuwen kunt u voor uw dier hulp krijgen voor zowel de eenvoudigere als ook voor een aantal complexere problemen.

Vierkant%20Neustumor%20gespiegeld

Met behulp van endoscopie en innovatieve chirurgische methoden biedt Dierenkliniek Beneden-Leeuwen (aanvullende) oplossingen voor problemen in keel, neus en oren bij honden en katten.

Bijvoorbeeld de ernst van de verschillende afwijkingen bij brachycefale (kortsnuitige) honden met ademhalingsproblemen kan in beeld gebracht worden om te beoordelen welke ingrepen uw dier het beste kunnen helpen.

Vreemde voorwerpen (zoals grasaren) kunnen in neus of oor gelokaliseerd worden en vaak ook direct verwijderd worden.

Een bloedoor is een acute aandoening die zo snel mogelijk verholpen moet worden. Bij Dierenkliniek Benden-Leeuwen wordt hiervoor bij voorkeur laserchirurgie in combinatie met endoscopie ingezet omdat dit met minder pijn voor uw dier even goede of betere resultaten geeft.

Ook een neustumor zoals op de foto kan met behulp van laser chirurgie verwijderd worden. In onderstaande artikelen vindt u informatie over enkele vaak voorkomende behandelingen in onze kliniek. Staat er niet bij wat u zoekt, of heeft u vragen, neemt u dan contact op met ons.

Brachycephaal Obstructief Syndroom (BOAS, BOS) bij kortsnuitige honden

Het brachycephaal obstructief syndroom (vaak afgekort als BOS, of in het Engels en in de wetenschappelijke literatuur BOAS: brachycephalic obstructive airway syndrome), is een serieus te nemen probleem van veel kortsnuitige of kortschedelige honden. Door een reeks anatomische afwijkingen worden de bovenste luchtwegen gedeeltelijk geblokkeerd waardoor de hond in meer of mindere mate moeite heeft met ademhalen. Vroegtijdig ingrijpen, al dan niet chirurgisch, voorkomt verslechtering van de gezondheid en kan de kwaliteit van leven voor uw hond duidelijk verbeteren.

Wat te doen bij een bloedoor (othematoom) bij hond of kat?

Een othematoom of een bloedoor ontstaat meestal door jeuk aan de oren, bijvoorbeeld door een oorontsteking of oormijten. Door hevig schudden of krabben raakt een bloedvaatje in de oorschelp beschadigd en loopt de oorschelp onderhuids vol met bloed. Meestal is het bloedoor in eerste instantie niet heel pijnlijk voor het dier. Toch is het verstandig zo snel mogelijk een dierenarts op te zoeken om erger te voorkomen. Door de irritatie van het dikke oor kan de hond of kat ook zonder onderliggende oorontsteking blijven krabben en schudden met de kop, waardoor het othematoom steeds groter en ook pijnlijker wordt. Vervolgens kan door bindweefselvorming het oor ernstig vervormen waardoor het dier een blijvend gevoelig of pijnlijk oor houdt. Bij Dierenkliniek Beneden-Leeuwen bieden wij een moderne methode om het bloedoor op effectieve en voor het dier zo min mogelijk belastende wijze te herstellen.

Laser-endochirurgie is de minst belastende effectieve behandeling van een bloedoor of othematoom bij de hond of kat

Een othematoom of een bloedoor is een opeenhoping van bloed tussen de huid en het kraakbeen van de oorschelp. Meestal is het oor wel gevoelig maar niet heel pijnlijk. Toch is het in de meeste gevallen verstandig om zo snel mogelijk na het ontstaan van een othematoom chirurgisch in te grijpen. Langer wachten geeft bindweefselvorming en dit is moeilijk te verwijderen. Bij Dierenkliniek Beneden-Leeuwen kunnen wij uw hond of kat met laser-endochirurgie behandelen, waarmee goede, snelle genezing optreedt op een voor het dier minder pijnlijke manier dan de traditionele hechtingen. Voor behandeling met endoscopie en laserchirurgie mag het bloedoor niet ouder zijn dan 7 dagen.