Laboratorium

Laboratoriumonderzoek kan vaak uitsluitsel geven wanneer de symptomen bij uw dier weinig specifiek zijn (bijvoorbeeld koorts) en met het klinisch onderzoek geen goede diagnose gesteld kan worden of het kan aangeven of en welke behandeling en medicijnen effectief zullen zijn. Hiervoor wordt tijdens het consult wat bloed afgenomen, of wordt u gevraagd thuis urine- of ontlastingsmonsters te verzamelen.

In het laboratorium van Dierenkliniek Beneden-Leeuwen worden de volgende onderzoeken en bepalingen uitgevoerd:

  • Bloedonderzoek
  • Urineonderzoek
  • Microscopisch onderzoek
  • Schimmelkweek
  • Ontlastingsonderzoek
  • Progesteronbepaling
  • Felv/FIV sneltest
  • Giardiasis sneltest
  • Allergie huid- en serumtest
  • Voorbereiding extern laboratoriumonderzoek

Ondanks alle mogelijkheden in de kliniek zijn bepaalde onderzoeken alleen uitvoerbaar bij een specialistisch laboratorium. Hiervoor hebben wij een goede en snelle samenwerking met enkele gerenommeerde laboratoria.

Andere metingen

ECG

Het electrocardiogram (ECG) of hartfilmpje wordt veel minder gebruikt dan vroeger. Veel indicaties zijn vervallen aangezien de echo hier nu de voorkeur heeft. Echter het ECG heeft nog altijd zijn waarde en is onvervangbaar als het gaat om ritmestoornissen van het hart.

Bij onregelmatigheden, een te snelle of te langzame hartslag wordt een ECG ingezet. Ook in de bewaking tijdens de anesthesie van patiënten gebruiken we het ECG routinematig. Het ECG apparaat meet via op het lichaam aangebrachte sensoren de elektriciteit die wordt opgewekt door de sinusknoop (de lichaamseigen pacemaker van het hart). Dit wordt overgebracht als lijn in een grafiek. Hier kan erg veel uit worden afgeleid. Na het maken van een ECG volgt een ECG diagnose. Dit maakt weer deel uit van de totale diagnose.

Bloeddrukmeting

Bloeddrukmeting is onontbeerlijk bij de bewaking tijdens de anesthesie van patiënten. Ook daarbuiten kan het nodig zijn om de bloeddruk van een kat of hond te bepalen, omdat een te hoge (of te lage) bloeddruk behandeld moet worden om schade aan organen te voorkomen. Het meten van de bloeddruk moet in alle rust gebeuren, omdat stress de bloeddruk al verhoogt en kalmerende middelen de uitslag kunnen beïnvloeden.

Oogboldrukmeting

Bij honden, katten en konijnen kan bij verdacht op het ontwikkelen van glaucoom de druk in de oogbol gemeten worden (zie het artikel over glaucoom). Deze meting is snel en pijnloos - het oog wordt zeer kort met de probe zachtjes aangeraakt - en wordt door het dier meestal goed geaccepteerd.

Tags:

Tags

[]